073 522 43 40 info@metanoova.se

COACHING OCH HANDLEDNING

Coaching och handledning

Coaching och handledning för individer, par/relationer samt grupper och företag. Coaching/handledning är ett sätt att öka din självkännedom, sortera problem, lösa konflikter, genomföra förändringar, uppnå mål och skapa balans.

Coachingprogram

Vi skräddarsyr Coachingprogram för ditt företag som kan vara både kortare eller längre utifrån erat behov. Det kan röra sig om:

 

  • ledarskapsutveckling

  • förbättra kommunikationen i arbetsgruppen

  • värderings- och intentionsarbete

  • konflikthantering

  • förhandlingsteknik

  • teambuilding

  • feedback

  • kompetensöverföring

  • stresshantering

  • inspirationsföreläsningar