073 522 43 40 info@metanoova.se

GRUPPER OCH FÖRETAG

Coaching för grupper och företag

Vi skräddarsyr både kortare och längre coachingupplägg utifrån gruppen och företagets mål och behov.

Utgångspunkten för coachingen kan vara olika:

 • team- och grupputveckling

 • att leda och genomföra viktiga förändringsprocesser

 • chef- och ledarskapsutveckling i kommunikation

 • kompetensutveckling

 • utveckla samarbetet

 • tydlig och effektiv kommunikation. Vi behöver verktyg!

 • öka medvetenheten och förståelsen för kommunikation och förändringsprocesser

 • tydliggöra mål, intentioner och värderingar. Vart är vi på väg, går vi mot en gemensam destination? Är vi i samma båt?

 • förhandling och problemlösning

 • konflikthantering

 • kompetensöverföring

 • skapa en arbetsplats där medarbetare upplever hälsa

 • ta fram kraften och kreativiteten

För mer information, kontakta Lena Bergman 070-775 43 71 eller lena.bergman@metanoova.se