073 522 43 40 info@metanoova.se

PAR OCH RELATIONER

Coaching för par och relationer

Ni ges möjlighet att öka förståelsen för varandra samt att uppnå medvetenhet i era mönster och strategier och hur det påverkar relationen.

Ni får tydliggöra medvetna och omedvetna behov och värderingar. De insikter ni får ger ett annat perspektiv och utgångsläge för att få till de förändringar ni önskar.

Ni får tillgång till enkla och kraftfulla kommunikationsverktyg så att ni kan utveckla er relation tillsammans.

Utgångspunkten för coachingen kan vara olika:

  • förbättra och utveckla samarbetet

  • konflikthantering

  • förhandling och problemlösning

  • utveckla relationen

  • skapa tydlighet och öppenhet i relationen

  • behov att förändra gamla mönster och roller

  • hur skapa goda tillstånd i vår relation?

  • behov av påfyllning och ny energi i vår relation

För mer information, kontakta Lena Bergman 070-775 43 71 eller lena.bergman@metanoova.se