073 522 43 40 info@metanoova.se

OM METANOOVA

Vår vision är att bidra till förändring och utveckling

Genom kompetensutveckling i kommunikation och förändring vill vi inspirera och stimulera individer, grupper och organisationer att uppnå motivation, lust och tillgång till egna resurser.

Genom våra utbildningar får människor kompetens i enkla kraftfulla redskap så att de kan genomföra och uppnå önskade förändringar i såväl arbetslivet som livet i övrigt.

Vi har lång och bred erfarenhet av att jobba med människor där förändringsprocesser och utveckling av egna resurser och potentialer står i centrum.

Vi jobbar med kompetensutveckling genom utbildning, vägledning, coaching, rehabilitering, friskvård och hälsa både i privat och offentlig sektor.

Vi arbetar i olika projekt och program genom att utbilda och coacha individer, par, grupper och organisationer i kommunikation. Inom områden som försäkringsbranschen, skola, friskvård och hälsa, ungdomar, chef- och ledarskap, stresshantering, individ- och grupputveckling, förhandling och konflikthantering.

I februari 2002 såddes fröet till det som skulle bli ett utvecklande och framgångsrikt utbildningsföretag, MetaNoova Utbildning.

I januari 2005 beslutade vi att starta ett eget utbildningsprogram i Kommunikation och Förändringsarbete (Metakommunikation) med en ettårig utbildning, Fortsättningsnivå och Avancerad nivå.

I februari 2006 gick startskottet för den första gruppen som utbildade sig på grundnivå i Stockholm.

I januari 2007 kunde vi erbjuda vår utbildning även i Oslo.

I januari 2008 skapade vi MetaNoova Center som ligger på Götgatan 11 i Stockholm. Ett center där olika företag och verksamheter samarbetar och inspirerar varandra. MetaNoova Center är en plats för förändring och utveckling med fokus på människan.