073 522 43 40 info@metanoova.se

SAGT OM OSS

Kommentarer från deltagare på utbildningen i Kommunikation och Förändringsarbete Metakommunikation

– En kanonutbildning om man ska driva eller medverka i förändringsarbete på jobb eller privat – Ulf Stenvad

Den bästa utbildning jag gått i mitt 30-åriga liv

– En utbildning som verkligen ökar medvetenheten om sitt Jag och därmed förenklar kommunikationen och samspelet med andra. Förutom att Lena själv är en fantastisk pedagog så utstrålar hela konceptet MetaNoova en inbjudande professionalitet som grundar sig i hög kvalitet och helt fantastisk kompetens. Rekommenderas varmt! – Kim Princis 

– Jag säger bara wow! – Philip Dino Eklöf

– Överträffande alla mina förväntningar, vilken fantastisk kompetens

– Den bästa mest värdefulla utbildningen jag gjort. Lena Bergman är proffsig med värme och önskan om deltagarens lärande. Tydligt, lärorikt och en mycket insiktsfull utbildning som verkligen leder till integrering! Önskar jag kunde gå ännu mer. – Suzanne Wilnersson

– Toppenduktiga pedagoger! Energi, engagemang, pedagogik, variation, lyhördhet

– Fantastisk utbildning – Eva Gunnarsson

– Mycket nöjd med hela utbildningen, eftersom jag har fått med mig verktyg som hjälper mig i alla situationer och möten med människor

– En fantastisk personlig resa startar den dag du kommer innan för dörren till Metanoova – Maria Zanetta Sjöberg

– Härliga lokaler. Inredning som skapar harmoni. Bra med alla olika utrymmen

-Det näst bästa jag gjort i mitt liv (det bästa är barnen). Jag har fått helt nya perspektiv på både mig själv och min omgivning. Våga ha tillit till processen…. – Charlotte Krumlinde

– Det har stort värde i mitt yrkesliv. I dag agerar jag mer strukturerat och målmedvetet och mindre impulsivt

– Kan äntligen säga att jag börjat kunna filtrera och plocka ut de viktigaste nycklarna i olika sammanhang. Inspirerande. Motiverande. Stor Glädje

– Stärker mig som person och även en bra kompetens i yrkeslivet

– Kanon! Med den individuella coachningen. Så bra att få tillfällen att verkligen jobba med mitt, och att jag själv får välja ämne/inriktning. Har verkligen nytta av detta i mitt arbete

– Tacksam över filtreringskompetensen. Lättare lägga energi på rätt saker. Göra val, prioritera. Kommunikation, relation till andra och mig själv

– Jag har fått en fantastisk verktygslåda

– Bra med konkreta ”problem”, att diskutera hur vi vill arbeta konkret med en ledningsgrupp

– Denna utbildning kommer jag varmt rekommendera!

– Min intention med utbildningen var att våga utmana mig i vissa ramar, finna nya perspektiv och få en rymligare insida. Den intentionen har gått igenom med råge!

– Denna utbildning har betytt så mycket att jag nu kan dela upp mitt liv som före och efter MetaNoova

– Mysiga lokaler som inbjuder till lugn. Längtar hit!

– Tack för strålande föreläsning förra veckan – Härlig energi, att på ett bra sätt göra det begripligt för vem som helst – Deltagare, Föreläsningskväll

– Du är verkligen rätt kvinna på rätt plats 😊 Alltid lika toppen att få lyssna på dig – Företagsledare

– Det är ett måste för var och en!! Bästa jag gjort någonsin, heja Metanoova👍  – Sven Holm, Chief of Clinic at Health Institute Virga

– Vilken lyckträff att vi fått tag på dig och MetaNoova – VD på företag

– Tack för trevliga och lärorika dagar. En av de bättre kurser jag gått –  Kursdeltagare, Ledarskapsutveckling

– Tack för tre otroligt givande dagar – Kursdeltagare, Ledarskapsutveckling

– Åsa och jag tackar för en fantastisk kväll. Intressant ämne och väldigt proffsigt genomfört av dig! Jag ska med glädje rekommendera dina tjänster – Deltagare, Föreläsningskväll

– Hej Lena och superstort tack för helgen som varit! Vilken inspiratör du/ni är! Vi gav vår feedback till Er det sista vi gjorde i söndags, men jag känner ändå att det är min obligation att verkligen framföra ett stort tack för allt. Hela upplägget var så lyckat med er kunskap och nivå på framförandet av det. Här var det inga PP-slides eller någon som läser innantill- nej tvärtom, föreläsningarna andades professionalism och kunskap – Deltagare, Friskvårdsutbildningen på Axelsons

– Tiden hos dig i förra veckan var magisk! Jobbmässigt applicerar jag verkligen det jag lärde mig – Marie Swanström, TV4

– Vilken fantastisk ledare du är i processen, möta och leda på elitnivå – Deltagare, Gruppcoaching

– Tack för ännu en kanonvecka med MetaNoova. Jag kände mig så himla nöjd och glad när veckan var slut, för första gången kände jag tillit till min egen förmåga att ta med kompetensen också i det riktiga livet – Utbildningsdeltagare, Fortsättningsnivån

– Utbildningen och den individuella coachningen jag gått hos er är den bästa utbildning jag gått – Leli Kjellin, Länsförsäkringar

– Utdannelsen jeg tok hos dere er noe av det smarteste jeg har gjort – Lise-Julianne Gerhardesen

– Spännande att få mer kunskap om hjärnan och hur jag kan träna och öva för att uppleva mer lugn och kraft –  Kursdeltagare, Stresshantering

– Visar vikten av kommunikation i ledarskap och även privat. Jag fick med mig bra verktyg och utvecklades – Kursdeltagare, Ledarskapsutveckling

– En fantastisk upplevelse som inte kunde komma mer lägligt. Har upplevt meningsfullhet genom hela kursen – Kursdeltagare, Stresshantering

Referenser från företag – Coaching och utbildning av medarbetare, chefer och grupper/team.

Länsförsäkringar

Länsförsäkringar AB (LF) har under lång tid arbetat strategiskt och operativt med arbetsmiljö och hälsoarbete i syfte att skapa rätt förutsättningar för medarbetare att prestera optimalt. Som en del i det arbetet har LF arbetat riktat med att erbjuda coachning och utbildning för både individer och grupper.

Under 5 års tid har Länsförsäkringar anlitat MetaNoova Utbildning AB för att utföra detta arbete för våra medarbetare, chefer och grupper/team. Arbete på både individ- och gruppnivå har bestått av utbildning i förändringskompetens samt processinriktad coachning.

Individuella coachningen har haft som mål att öka hälsa och välbefinnande samt öka kompetensen att få till eget förändringsarbete. Detta för att skapa goda förutsättningar för medarbetare och chefer att prestera optimalt och uppnå goda resultat. För chefer har det också varit uppmärksamhet på att utveckla sitt eget ledarskap.

Utvärderingar genomförda sex månader efter avslutad individuell coachning visar att 95 % hade uppnått de individuella mål de hade med coachningen. Individerna som fått coachning uttrycker att de har uppnått ökad medvetenhet i hur egen hälsa, egna prioriteringar och kompetens i förändringsprocesser påverkar prestation och trivsel på arbetet.

Grupp/team coachningen har haft som mål att få till fungerande arbetsgrupper med ökad kompetens i förändringsarbete. Utgångspunkten har varierat från kompetensöverföring/generationsväxling, ökat behov av samarbetsförmåga till att lösa underliggande konflikter. Grupp/team coachningen har varit framgångsrik och lett till flera positiva effekter som ökad personlig utveckling, samarbetsförmåga, öppen och tydlig kommunikation, effektivitet, ökad förståelse för helheter, ansvarstagande och mindre sjukfrånvaro.

Mona Bergman
HR chef, Länsförsäkringar Mäklarservice AB

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

BikBok

Under utdanningen opplevde jeg at mitt mentale perspektiv fikk en helt ny dimensjon. Jeg fikk en ny forståelse av fortiden – en opplevelse av at alt falt på plass. Nåtiden er en spennende reise i undrende entusiasme for nye oppdagelser i meg selv og i relasjoner til andre. Jeg gleder meg over å ta fatt på spennende forandringer. Dermed gleder jeg meg også til fremtiden hvor jeg opplever hva forandringene resulterer i.

Denne opplevelsen har medført at kompetansen har fått en stor verdi for meg. Den har gitt meg en tilstand av trygghet som har vært viktig for meg i min anvendelse av kompetansen i livet generelt.

Jeg kan skrive et helt foredrag om prosesser og forandringer det siste året hvor kompetansen har vært uvurderlig for meg. Jeg velger å fremheve et område. I min rolle som leder av en bedrift har jeg brukt kompetansen i en større forandringsprosess som har vært meget vellykket. Her har vi hele tiden vært tydelig på intensjonen og oppmerkomhet på tilstand i organisasjonen. Jeg bringer kompetansen videre til mellomledere og organisasjonen for øvrig. Jeg har også laget et internt leder”kurs” bygget på denne filtreringskompetanse.

Marianne Bjarstad
Managing Director, BikBok

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MV Friskvård

För mig personligen har utbildning i Kommunikation och Förändringsarbete betytt att jag numera har ökat min medvetenhet om vad jag gör och varför. Det har också gett mig möjligheten att filtrera resultatet, vad var bra? Vad skulle jag ha gjort för att det skulle ha blivit bättre?

Det som gett mig tillgång till att kunna filtrera är Ert ständigt återkommande innötande om hur hjärnan och kroppen samverkar. Jag har lärt mig med kroppen så det har fastnat i knoppen. Att träna hela hjärnan ger mig god självinsikt, ökad motivation och mindre stress.

I familjen pratar vi numera mycket om vårt mål med resan, festen, helgen osv. Tydlig ramsättning ingår i vår vardag. Vi har mycket mindre stress i vår vardag nu.
Detta är direkt överförbart till mina yrken både som församlingspedagog och friskvårdskonsult.

Kompetensen i kommunikation och förändring leder till att jag är tydligare med bl.a intention och ramar. Att ha koll på det gör jobbet med att lägga upp en yogakurs, ett möte, ett läger etc. mycket lättare och effektivare. Det ger mig också förmågan att skapa tillstånd som leder till framgång.

Utbildningen är för mig som en vacker väska att bära med mig. I väskan finns allt jag behöver för mitt liv, ibland går det jättelätt att hitta i den och ibland är det lite rotigare, men allt finns där, bara jag letar med öppna sinnen.

Margareta Vintfjärd
MV Friskvård

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Utdrag ur rapport från förändringsarbete på Länsförsäkringar AB
Avdelning Ekonomi och Redovisning (AO Privat)

Bakgrund
Beslutet att genomföra ett genomgripande förändringsarbete på avdelningen utgick från en kartläggning av avdelningens arbetsklimat och en omfattande förestående organisatorisk förändring.
Förändringen förväntades påverka såväl den enskilde medarbetaren som arbetsgruppen.

Intentionen
Intentionen var att stärka och utveckla ett gott arbetsklimat med tydlig kommunikation mellan medarbetarna.
Tydligt var också att vi ville få till en bestående förändring som utgick från varje individ i arbetslaget.
Syftet var att ge medarbetarna tillgång till vissa ”nycklar” kring kommunikation. Nycklar som skulle möjliggöra och skapa förutsättning för god samverkan och samarbete internt inom avdelning och även i externa kontakter.
Individuell coachning syftade till att parallellt med utbildningsdagarna få möjlighet att ”bryta ner” och bearbeta det som hanterats under utbildning och därmed förvärva en egen kompetens.

Resultat
Vi har under dessa år kontinuerligt parallellt med planering av kommande insatser och aktiviteter stämt av och utvärderat resultatet.
Det som vi kan konstatera är att vi fått en tydligare och rakare kommunikation.
Medarbetarna uttrycker att man upplever att man fått ett ”gemensamt språk” som ”förenklar när vi diskuterar”.
Arbetsklimatet har utvecklats mycket och det råder en tydlig och stark gemenskap och en tolerans både internt på avdelningen och externt utåt i organisationen.
Många medarbetare har gjort ”personliga resor” och växt i självförtroende och självbild vilket lett till påvisbar utveckling i själva arbetsresultatet.

Under dessa år har inte bara en stor organisationsförändring genomförts utan två. Jag anser att mina medarbetare har varit ”väl rustade” inför dessa och kunnat hantera situationen mycket bra. Jämförelsevis kan nämnas att avdelning under dessa påfrestande perioder inte haft högre sjukfrånvaro eller några långtidssjukskrivningar. Antalet sjukdagar har istället minskat. Vi kan också konstatera att det årliga medarbetarindexet och hälsoindex markant höjts.

Mitt samarbete med MetaNoova Utbildning AB påbörjades under 2004 och pågick fram till 2009 då jag avslutade min tjänst på Länsförsäkringar.
I dag pågår fortfarande utbildning av ”nya” medarbetare.
Min övertygelse och förhoppning är att dessa nu tillsammans med de ”äldre” fortsätter att utveckla och genomföra goda förändringsarbeten.

Som arbetsledare har jag också sett det som värdefullt att under dessa år kunnat nyttja individuell coachning som en utveckling av mitt ledarskap och också förutsättningar att genomföra förändringen och säkerställa långsiktighet och stabilitet i processen.

Susanne Jonsson
Avdelningschef Länsförsäkringar AB, Ekonomi & Redovisning