070 775 43 71 info@metanoova.se

SKRÄDDARSYDDA UPPLÄGG

Utveckling och förändring handlar om kommunikation

Vi skräddarsyr föreläsningar, kortare och längre utbildnings- och träningsprogram i Kommunikation och Förändringsarbete utifrån kundens behov. 

Att kunna möta, sortera och hantera de förändringar som sker i arbetslivet. Det handlar om att kunna kommunicera, samarbeta och förstå helheter.

Genom att stimulera hela hjärnan (Systemisk hjärnforskning) är det enklare att kunna prioritera, vara flexibel och kreativ, kunna skapa en tydlig riktning och drivkraft mot ett gemensamt mål. Genom att öka medvetenheten i kommunikationen med sig själv och sin omgivning ökar möjligheten att få till hållbara förändringar.

Vi vänder oss till individer, grupper, företag och organisationer i såväl offentlig verksamhet som i det privata näringslivet.

Exempel på kurser, utbildningar och föreläsningar.

 • Ledarskapsutveckling genom Kommunikation, 6 dagar (2+2+2)

 • Ge och ta emot Feedback, 2 dagar

 • Systemisk hjärnforskning, betydelsen av att stimulera hela hjärnan för hållbara förändringar, 3 timmar

 • Arbete och Livslust. Skapa lust, motivation och arbetsglädje.  3 timmar

 • Stresshantering. Stärk dig själv. Öka din självkännedom, 2 dagar

 • Skapa balans och hälsa genom medveten kommunikation, 3 timmar

 • Förhandling och konflikthantering, 3 dagar (2+1)

 • Förbättra kommunikationen i arbetsgruppen, 1 dag

 • Förståelse för intentioner och värderingar, 1 dag

 • Hur lägga upp och leda ett kortare eller längre projekt, 2 dagar

 • Kompetensutveckling i Kommunikation och Förändringsarbete, 10 dagar (2+2+2+2+2)

Vi skräddarsyr alla dessa produkter utifrån kundens behov. Omfattning, upplägg och antal dagar bestämmer vi gemensamt.

Skräddarsydda coachingprogram

 • Chef- och ledarskapsutveckling

 • Team- och grupputveckling

 • Medarbetare/individ.

Utgångsläget för coachingen kan vara att få sortera i egna fråge- och problemställningar.

Exempelvis att:

 • utveckla det egna ledarskapet

 • arbeta med intentioner och värderingar

 • ge och ta emot feedback

 • skapa lust och glädje i arbetsgruppen

 • ta fram resurser och kraft hos individen och gruppen,

 • hantera stress och konflikter

Företagsreferenser vi arbetat med: TV4, Länsförsäkringar, Agria, Biovitrum, Södersjukhuset, Sergel Kredittjänster, Aromatic, KTH IT, Bussexperten, Einar Mattson AB, MTR, 4:a Grundskolor i Stockholm, AxelsonsGymnastiska, Traen, Nacka kommun, Cellip, Sirius Ass, Ekeby städ, Office Recycling, ByggOle, Orsa kommun m.m.

För mer information, kontakta Lena Bergman 070-775 43 71 eller lena.bergman@metanoova.se