070 775 43 71 info@metanoova.se

UTBILDNING KOMMUNIKATION OCH FÖRÄNDRINGSARBETE

Kostnadsfri frukostföreläsning 30 januari kl 07.30-09.00 vi bjuder på frukost från kl 07.00 läs mer här

Kostnadsfri kvällsföreläsning 13 februari kl 18.00-19.30 vi bjuder på fika från kl 17.30 läs mer här.

Vi berättar om filtrering i kommunikation och förändringsarbete för kompetensutveckling, ger smakprov ur utbildningen. Kopplar det till systemisk hjärnforskning och vikten av att stimulera hjärnan för att skapa hållbar utveckling och förändring både i arbete och privatliv. Anmäl dig till lena.bergman@metanoova.se

Ta en kurs i kommunikation

Vår utbildning i metakommunikation, kommunikation om kommunikationen, vänder sig till dig som eftersträvar en ökad medvetenhet och en djupare förståelse i kommunikationen med både dig själv och andra. Den hjälper dig att skapa ett lyckat förändringsarbete på lång sikt i yrkesliv och privatliv – ur ett helhetsperspektiv.

 

Vad ingår i utbildningen?

MetaNoovas kurs består av 5 moduler på 3,5 dagar under ett år. I dessa tillfällen ingår även 3 individuella coachningar som håller på under 1,5 timme vardera. Vidare fokuserar utbildningen om metakommunikation på följande punkter.

  • Läran om kommunikation med helhetsfokus
  • Filtrering och igenkänningsfaktor – allt för att öka kompetensen inom kommunikation och egenutveckling
  • Tvärgående kompetens som innebär att kunskapen kan tillämpas inom många områden
  • Systemisk hjärnforskning och stimulans (för att kontinuerligt kunna åstadkomma hållbara förändringar)
  • Variation av aktiviteter på ett pedagogiskt plan (teori, praktiska övningar, erfarenhetsutbyten, metaforer och diskussion i grupp)

Målet med kursen

Målet med utbildningen är en kompetens i Metakommunikation. Det innebär förmågan att känna igen, beskriva, kvalitetssäkra och utvärdera vad kommunikation består av. Med kompetensen genomför du lyckade förändringsprocesser och uppnår önskade mål på både individ och gruppnivå. Ökar din självkännedom och utvecklar ett effektivt ledarskap. Det handlar om att förstå sig själv bättre och samtidigt kunna sätta sig in i andras förhållningssätt och tankesätt. Du får träna och lära dig ett metamaterial i kommunikation som gör det lättare att sortera, förstå och utvecklas inom olika områden och sammanhang. Under hela utbildningstiden pågår egen utveckling, samarbetsträning och ledarskapsutveckling som en kontinuerlig process.

Intentioner från dig själv och andra – lär dig förstå dina egna och andras intentioner genom studier av beteendemönster, värderingar, gester, muntliga budskap och förhållningssätt.

Feedback – ge och ta emot sorterad feedback så att den ska leda till utveckling och samsyn mot gemensamma mål.

Utveckla och stärk ditt ledarskap – bli en bättre ledare eller samordnare med viljan, kompetensen och motivationen att lyssna, ta beslut och leda individer / grupper.

Stresshantering – bli bättre på att hantera stress i olika situationer och hitta en balans i livet för ökat välmående.

Konflikthantering – hantera inre och yttre konflikter med dig själv samt med andra parter och hantera konflikterna med både hjärna och hjärta.

Teori och praktik – övningar och föreläsningar baserade på utbildningens innehåll, samt lära om hjärnforskning och neuromotorik.

Certifiering

Efter avslutad kurs erhåller du en certifiering inom metakommunikation, vilket både kan stärka dig i din vardagskommunikation och i din eventuella strävan att vilja coacha andra. Certifieringen vittnar om att du klarar av ett kontinuerligt och hållbart förändringsarbete. 

 

Fortsättning följer…

Om du skulle vara intresserad av att vidareutveckla din kompetens eller fortsätta på den utbildning du redan tagit, finns vår fortsättningskurs som bäddar för ännu större förändringsförmåga. Den fortsatta delen på utbildningen fokuserar huvudsakligen på två områden – förändringsprocessen och pedagogiska upplägg.

Med hjälp av samtal, intervjuer, övningar, erfarenhetsdiskussioner och guidningar kommer du ytterligare ett steg närmare den optimala självutvecklingen. Med den i bagaget banar du väg för ett lyckat samspel mellan dig och andra inblandade parter.

 

Anmäl dig hos MetaNoova

För att anmäla dig till utbildningen om metakommunikation, kan du fylla i formuläret nedan.

  • Anmälan ska ske senast en månad innan kursstart
  • Kostnadsfri avbokning senast 2 månader innan kursstart, därefter är anmälan bindande
  • För mer information, kontakta Lena Bergman på telefon 070-775 43 71 eller på e-mail lena.bergman@metanoova.se

 

Tider: onsdag kl 16.00-20.00, torsdag-fredag kl 09.00-17.00 och lördag kl 09.00-16.00.

Det ingår 3 individuella coachningar på 1,5 timme per tillfälle samt utbildningslitteratur och god fika.

Plats: MetaNoova Center, Götgatan 11, Stockholm. T-bana Slussen

Pris: 54 000 kr, inkl moms för privatpersoner, exkl moms för företag

Ungdomar: upp till 23 år erhåller 50 % rabatt

 

Datum för 2020 / 2021

Ny start 18 mars 2020 i Stockholm

1) 18-21 mars 2020

2) 13-16 maj 2020

3) 9-12 september 2020

4) 18-21 november 2020

5) 20-23 januari 2021