070 775 43 71 info@metanoova.se

AVANCERAD – KOMMUNIKATION OCH FÖRÄNDRINGSARBETE 

Avancerad nivå

består av minst fyra utbildningstillfällen. Du väljer utbildningstillfällen från ettåriga utbildningen i Kommunikation och Förändringsarbete, Fortsättningsnivån eller Gruppcoaching.

På Avancerad nivå är fokus ”meta-uppmärksamhet”. Val av utbildningstillfällen och ordningsföljd bestäms individuellt.

Filtreringskompetens i Kommunikation

Intentionen är att uppnå filtreringskompetens i Kommunikation och Förändringsarbete på Avancerad nivå. Fokus är integrering och fördjupning av egen kompetens. Du utför, observerar, beskriver, utvärderar och kvalitetssäkrar olika typer av förändringar. Utvärdering av dig själv och kvalitetssäkring av egen kompetens är en central process på Avancerad nivå.

Pedagogiskt lägger vi stor vikt vid att variera våra aktivitetsramar. Du får träna och lära genom upplevelsebaserade övningar, teori, erfarenhetsutbyten, filtrering, metaforer och reflektioner i små och stora grupper.

Utbildningen är utformad så att egenutveckling, samarbetsträning och ledarskapsutveckling pågår som en kontinuerlig process.

Genomförd utbildning och uppnådd Filtreringskompetens leder till certifiering i kommunikation och förändringsarbete (Metakommunikation).

Plats: MetaNoova Center, Götgatan 11, Stockholm. T-bana Slussen

Pris: 7 300 kr per utbildningstillfälle, inkl moms för privatpersoner, exkl moms för företag

Ungdomar:upp till 23 år erhåller 50 % rabatt.

Anmälan: en månad innan utbildningsstart

Datum pågående utbildning:

1) 3-16 mars 2019

2) 15-18 maj 2019

3) 18-21 september 2019

4) 13-16 november 2019

5) 22-25 januari 2020

För mer information, kontakta Lena Bergman 070-775 43 71 eller lena.bergman@metanoova.se