073 522 43 40 info@metanoova.se

AVANCERAD – UTBILDNING I METAKOMMUNIKATION 

Avancerad nivå

består av minst fyra utbildningstillfällen. Du väljer utbildningstillfällen från ettåriga utbildningen i Kommunikation och Förändringsarbete, Fortsättningsnivån eller Gruppcoaching.

På Avancerad nivå är fokus ”meta-uppmärksamhet”. Val av utbildningstillfällen och ordningsföljd bestäms individuellt.

Filtreringskompetens i Kommunikation

Intentionen är att uppnå filtreringskompetens i Kommunikation och Förändringsarbete på Avancerad nivå. Fokus är integrering och fördjupning av egen kompetens. Du utför, observerar, beskriver, utvärderar och kvalitetssäkrar olika typer av förändringar. Utvärdering av dig själv och kvalitetssäkring av egen kompetens är en central process på Avancerad nivå.

Pedagogiskt lägger vi stor vikt vid att variera våra aktivitetsramar. Du får träna och lära genom upplevelsebaserade övningar, teori, erfarenhetsutbyten, filtrering, metaforer och reflektioner i små och stora grupper.

Utbildningen är utformad så att egenutveckling, samarbetsträning och ledarskapsutveckling pågår som en kontinuerlig process.

Genomförd utbildning och uppnådd kompetens leder till certifiering i Metakommunikation.

Plats: MetaNoova Center, Götgatan 11, Stockholm. T-bana Slussen

Pris: 7 300 kr per utbildningstillfälle, inkl moms för privatpersoner, exkl moms för företag

Ungdomar:upp till 23 år erhåller 50 % rabatt.

Anmälan: en månad innan utbildningsstart

Datum pågående utbildning:

Modul 1) 18-20 november 2020

Modul 2)  20-22 januari 2021

Modul 3) 24-26 mars 2021

Modul 4) 26-28 maj 2021

Modul 5)15-17 september 2021

För mer information, kontakta Lena Bergman 070-775 43 71 eller lena.bergman@metanoova.se