073 522 43 40 info@metanoova.se

UTBILDNING I METAKOMMUNIKATION

 

Kostnadsfri kvällsföreläsning i kommunikation onsdag 7 oktober kl 18.00-20.00 vi bjuder på fika från kl 17.30.

Föreläsningen ger en introduktion till kompetensen i Metakommunikation. Hållbar förändring och utveckling handlar om att bli medveten om hur du själv och andra kommunicerar, både medvetet och omedvetet. Vi kopplar det till systemisk hjärnforskning.

Anmäl dig till lena.bergman@metanoova.se

 

Utbildning i Metakommunikation (kommunikation och förändringsarbete)

Utbildningen i Metakommunikation vänder sig till dig som vill utveckla ditt ledarskap, coacha individer och grupper att uppnå önskade mål, uppnå hälsa genom kommunikation, hantera stress bättre, utveckla dig själv, få en ökad medvetenhet och djupare förståelse i kommunikationen med dig själv och andra. 

Metakommunikation är kommunikation om kommunikation. När vi pratar, tänker eller säger något om kommunikation är det per definition metakommunikation. Vilket vi gör dagligen, kommunikation är något som pågår ständigt, både medvetet och omedvetet. Metakommunikation är ett verktyg för att förstå och hantera kommunikation mellan människor på ett bättre sätt.

Man pratar om hur man kommunicerar, ”diskussion om diskussionen”, ”reflektion om reflektion” etc. Frågan är vad i kommunikationen är det som leder till hållbara och framgångsrika förändringar?

Genom studier som gjorts inom olika kunskapsområden på både individ och gruppnivå har man identifierat och gjort ett sammanfattningsarbete som lett fram till ett metamaterial i kommunikation. Det metamaterialet får du träna och lära dig på utbildningen.

Utbildning består av fem moduler på 2,5 dagar under ett år. Det ingår tre individuella coachningar á 1,5 timme under året.

 

En kompetens som gör skillnad

Målet med utbildningen är att uppnå en kompetens i Metakommunikation. Det innebär att känna igen och beskriva vad kommunikation består av. Att planera, utföra och utvärdera hållbara förändringsprocesser och mål både på individ och gruppnivå. Kompetensen är användbar i såväl arbete och privatliv, oavsett område och sammanhang.

Kompetensen bygger på en systemisk förståelse. Du får verktyg till att filtrera och analysera kommunikation samt förändringsprocesser.

Under hela utbildningstiden pågår egenutveckling, samarbetsträning och ledarskapsutveckling som en kontinuerlig process.

 

Vad ingår i utbildningen

Exempel på innehåll:

Beteenden  – lär dig förstå dina egna och andras sätt att kommunicera i olika situationer i livet. Genom studier av bland annat beteendemönster.  

Intentioner- Vad ger kraft och riktning mot gemensamma mål? Varför gör vi som vi gör? Vad är syftet, avsikten, behovet, orsak bakom beteendemönster. 

Värderingar och ramar - bemötande, förhållningssätt, tankemönster. Ramkompetens

Feedback – ge och ta emot sorterad feedback i syfte att skapa samsyn och utveckling mot gemensamma mål.

 Jag och Du – Gränser, ansvar, respekt och vem är Jag i förhållande till Du.

Systemisk hjärnforskning – hjärnans sätt att hantera information som mönster. Tankens kraft kopplat till hjärnans plasticitet, förståelse för hur värderingar och föreställningar påverkar oss.

Neuromotorik - rörelseträning.

Sinnenas betydelse för inlärning och att få till förändringar samt kopplingar och ankringar i dåtid, nutid och framtid.

Vi varierar aktivitetsramarna med teori, upplevelse baserade övningar, reflektion, filtrering, erfarenhetsutbyte och metaforer. Dessutom ingår coaching, guidningar och kinestetiskt arbete i alla moduler.

 

Exempel på områden där kompetensen har stor effekt:

Ledarskap – stärk dig själv som ledare och bli bättre på att förmedla ditt budskap, engagera, ta beslut och leda individer och grupper.

Hälsa och stresshantering – bli bättre på att hantera stress i olika situationer och hitta balans hälsa i livet för ökat välmående.

Förhandling och konflikthantering – få verktyg att hantera inre och yttre konflikter utifrån ett lösningsorienterat perspektiv. 

Effektiva möten – lär dig framgånsrika mötesstrategier. 

 

"Kommunikationen är för samspelet, det andningen är för att upprätt hålla livet. Det pågår ständigt både medvetet och omedvetet"

Certifiering

Efter avslutad utbildning erhåller du en certifiering inom Metakommunikation, vilket både kan stärka dig i din vardagskommunikation och i din eventuella strävan att vilja leda och coacha andra. Certifieringen vittnar om att du klarar av ett kontinuerligt och hållbart förändringsarbete.

 

Fortsättning följer…

För att vidareutveckla din kompetens i Metakommunikation har vi fortsättningskurser. I dessa moduler fokuserar vi huvudsakligen på två områden – förändringsprocessen och pedagogiska upplägg.

 

Anmäl dig hos MetaNoova

För att anmäla dig till utbildningen i Metakommunikation, fyll i formuläret nedan.

  • Anmälan ska ske senast en månad innan kursstart
  • Kostnadsfri avbokning senast 2 månader innan kursstart, därefter är anmälan bindande
  • För mer information, kontakta Lena Bergman på telefon 070-775 43 71 eller på e-mail lena.bergman@metanoova.se

Tider: onsdag kl 15.00-19.00, torsdag-fredag kl 09.00-17.00

Det ingår tre individuella coachningar á 1,5 timme samt utbildningslitteratur och god fika.

Plats: MetaNoova Center, Götgatan 11, Stockholm. T-bana Slussen

Pris: 36 000 kr, inkl moms för privatpersoner, exkl moms för företag

Ungdomar: upp till 23 år erhåller 50 % rabatt

 

Datum för 2020 / 2021

Ny start 18 november 2020 i Stockholm

Modul 1) 18-20 november 2020

Modul 2) 20-22 januari 2021

Modul 3) 24-26 mars 2021

Modul 4) 26-28 maj 2021

Modul 5) 15-17 september 2021

Läs mer om innehållet i varje modul här