070 775 43 71 info@metanoova.se

UTBILDNING I METAKOMMUNIKATION

 

Kostnadsfri kvällsföreläsning i kommunikation 6 maj kl 18.00-19.30 vi bjuder på fika från kl 17.30 läs mer här

Föreläsningen ger en introduktion till kompetensen i metakommunikation. Bland annat hur en hållbar förändring och utveckling handlar om att bli medveten om hur du själv och andra kommunicerar, både medvetet och omedvetet. Vi kopplar det till systemisk hjärnforskning för att skapa hållbar utveckling och förändring både i arbete och privatliv. Anmäl dig till lena.bergman@metanoova.se

 

 

Utbildning i kommunikation

Vår utbildning i metakommunikation vänder sig till dig som eftersträvar en ökad medvetenhet och djupare förståelse i kommunikationen med dig själv och andra. Kompetensen hjälper dig att skapa förutsättningar för hållbara förändringsarbeten oavsett område och sammanhang. 

MetaNoovas utbildning består av fem moduler på 2,5 dagar under ett år. Det ingår tre individuella coachningar á 1,5 timme under året.

 

Målet med utbildningen i kommunikation

Målet med utbildningen är en kompetens i Metakommunikation. Det innebär förmågan att känna igen, beskriva, kvalitetssäkra och utvärdera vad kommunikation består av. Kompetensen skapar förutsättningar för hållbara förändringsprocesser och att uppnå önskade mål på både individ och gruppnivå i såväl arbete och privatliv.

Det handlar om att förstå sig själv bättre och samtidigt kunna sätta sig in i andras förhållningssätt och tankemönster. Du får träna och lära dig ett metamaterial i kommunikation som gör det lättare att sortera, förstå och utvecklas inom olika områden och sammanhang. Under hela utbildningstiden pågår egenutveckling, samarbetsträning och ledarskapsutveckling som en kontinuerlig process.

 

Vad ingår i utbildningen

Exempel på innehåll:

Värderingar, ramar, intentioner och beteenden  – lär dig förstå dina egna och andras sätt att kommunicera i olika situationer i livet. Genom studier av bland annat beteendemönster, värderingar, ramar, intentioner, kroppsspråk, muntliga budskap, bemötande och förhållningssätt får du verktyg till att filtrera och analysera kommunikation samt förändringsprocesser.

Feedback – ge och ta emot sorterad feedback i syfte att skapa samsyn och utveckling mot gemensamma mål.

Jag och Du – Gränser, ansvar, respekt och vem är Jag i förhållande till Du.

Systemisk hjärnforskning och neuromotorik – hjärnans sätt att hantera information som mönster. Tankens kraft kopplat till hjärnans plasticitet, förståelse för hur värderingar och föreställningar påverkar oss.

Sinnenas betydelse för inlärning och att få till förändringar samt kopplingar och ankringar i dåtid, nutid och framtid.

Exempel på områden där kompetensen har stor effekt:

Ledarskap – stärk dig själv som ledare och bli bättre på att förmedla ditt budskap, engagera, ta beslut och leda individer och grupper.

Stresshantering – bli bättre på att hantera stress i olika situationer och hitta balans i livet för ökat välmående.

Förhandling och konflikthantering – få verktyg att hantera inre och yttre konflikter utifrån ett lösningsorienterat perspektiv. 

Effektiva möten – lär dig framgånsrika mötesstrategier. 

Genomgående under hela utbildningen arbetar vi med olika aktivitetsramar så som teori, upplevelse baserade övningar, reflektion, filtrering, erfarenhetsutbyte och metaforer. Dessutom ingår coaching, guidningar och kinestetiskt arbete i alla moduler.

"Kommunikationen är för samspelet, det andningen är för att upprätt hålla livet. Det pågår ständigt både medvetet och omedvetet"

 

Certifiering

Efter avslutad utbildning erhåller du en certifiering inom metakommunikation, vilket både kan stärka dig i din vardagskommunikation och i din eventuella strävan att vilja coacha andra. Certifieringen vittnar om att du klarar av ett kontinuerligt och hållbart förändringsarbete.

 

Fortsättning följer…

För att vidareutveckla din kompetens i metakommunikation har vi fortsättningskurser. I dessa moduler fokuserar vi huvudsakligen på två områden – förändringsprocessen och pedagogiska upplägg.

 

Anmäl dig hos MetaNoova

För att anmäla dig till utbildningen i metakommunikation, fyll i formuläret nedan.

  • Anmälan ska ske senast en månad innan kursstart
  • Kostnadsfri avbokning senast 2 månader innan kursstart, därefter är anmälan bindande
  • För mer information, kontakta Lena Bergman på telefon 070-775 43 71 eller på e-mail lena.bergman@metanoova.se

Tider: onsdag kl 15.00-19.00, torsdag-fredag kl 09.00-17.00

Det ingår tre individuella coachningar á 1,5 timme samt utbildningslitteratur och god fika.

Plats: MetaNoova Center, Götgatan 11, Stockholm. T-bana Slussen

Pris: 36 000 kr, inkl moms för privatpersoner, exkl moms för företag

Ungdomar: upp till 23 år erhåller 50 % rabatt

 

Datum för 2020 / 2021

Ny start 9 september 2020 i Stockholm

Modul 1) 9-11 september 2020

Modul 2) 18-20 november 2020

Modul 3) 20-22 januari 2021

Modul 4) 24-26 mars 2021

Modul 5) 26-28 maj 2021

Läs mer om innehållet i varje modul här