073 522 43 40 info@metanoova.se

Historik

Redan Aristoteles hade en systemisk förståelse och myntade begreppet ”Helheten är större än summan av delarna”

Utbildningen bygger på resultat från forskning inom olika kunskapsområden.

Gregory Bateson, socialantropolog och kommunikations-och systemteoretiker på Stanford University, hade en ambition att arbeta fram ett gemensamt språk inom kommunikation och undersöka vad som är framgångsrika kommunikationsmönster i allt förändrings- och utvecklingsarbete.

Han var en av initiativtagarna till Mental Research Institute som grundades i San Fransiscoområdet i början av 1950-talet. Bateson bildade Palo Alto gruppen där bl.a Paul Watzlawick (Psykolog, Filosof), Virgina Satir (Familjeterapeut) och Milton Erickson (Psykiatriker, Hypnosens fader) ingick. 

Inspirerade av Batesons idéer inledde John Grinder (professor i Lingvistik) och Richard Bandler (Psykolog) på 1970-talet komparativa studier (jämförande studier) av vetenskaplig forskning inom olika områden. De studerade metoder, tekniker, modeller, teorier på individ-, grupp- och organisationsnivå. Under detta arbete identifierade de ett antal nyckelfaktorer som är gemensamma för all kommunikation och allt utvecklings- och förändringsarbete.

De norska pedagogerna Jorunn Sjøbakken och Truls Fleiner har fört arbetet vidare genom att  sammanfatta och strukturera detta Metamaterial och skapat ett pedagogiskt träningsupplägg. De har en ambition att etablera och legitimera en metadisciplin.

MetaNoovas utbildning i Kommunikation och Förändringsarbete baserar sig komparativa studier från kommunikationstraditionen och ny uppdaterad forskning från olika kunskapsområden.